Deputy Chairman Edwin Tong, LTA Group Director Yeo Teck Guan & Chief Executive Director Lim Hock Yu